stickmanicken

2015-04-24
11:19:08

Full rulle!

Första utevistelsen för Måsart var väldigt spännande!
 
Det rör sig överallt i gräset och i buskarna.
 
Busa med Märtha är riktigt roligt också!
 
Ha en härlig helg alla glada, själv ägnar jag helgen åt arbete!
 
 
På återseende!